TR

Çevir:

Yenidogan Mah. Bankalar Cad. No:20/3 Kırıkkale, Merkez, 71200, TR

0553 425 3411

Avukat Ali Can Çiçek

Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir

HİZMETLERİMİZ

image31

FAALİYET ALANLARIMIZ

 

Şirketler İçin Özel

ŞİRKETLER İÇİN ÖZEL HUKUKİ DANIŞMANLIK ve AVUKATLIK HİZMETLERİ
Dava ve İcra Takiplerini kapsayan Avukatlık Hizmetleri ve Müşavirlik bazında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri olarak başlıca iki grupta bu hizmetleri özetlemek mümkündür : 

A . AVUKATLIK HİZMETLERİ :Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri;

1. Şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya şirketinizin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda şirketinizin temsili ; İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek,

2. Şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono vs.den kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli yasal işlemlerin tamamını yerine getirmek suretiyle tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak. Tahsilat imkansızlığı halinde açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

B . HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :Bu hizmetimle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve uygulama kontrol edilmektedir. 
Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere “ koruyucu avukatlık ve hukuk hizmeti ” verebilmek bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine bugününe ve yarınına en üst düzeyde katkı yapabilmektir.

YANİ; Şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak, ve hukuk müşavirlerinden istenen tüm beklentilerine cevap vermeye çalışmak, bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak temel amacımızı teşkil etmektedir.

Bu nedenle her zaman yeni fikirlere açık ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan bir büro olarak, müvekkillerine en hızlı ve doğru bilgiyi, güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmişizdir. 
Şirketinize yapılacak bu hizmetlerle asıl amacımız her daim şirket saygınlığını korumak, hukuksal koruma sağlayarak şirketinizin bugününe ve yarınına en üst düzeyde katkı sağlamaktır.
 

CEZA HUKUKU

Yargıya Güvenin. Ceza hukukunun amacı, suçluyu cezalandırmak değil, suçun önlenmesini sağlamaktır. Bu nedenle her suçlu adaletli davranılmayı hak eder. Adalet bir gün herkese lazım olacağı düsturundan hareketle, her türlü cezai soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde suç isnat edilen kimselerin adil yargılanmalarını sağlamak, cezai tatbikatın ve infaz rejiminin sanık veya şüpheli lehine olan durumları ortaya koymak şiarı ile hareket etmekteyiz. 


Soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında sınırlı sayıda saydığımız görevleri üstlenmekteyiz.

 

- Tutuklanan şüpheli ile avukat görüşmesinin yapılması,

 

- Gözaltında bulunan şüpheli ile avukat görüşmesinin yapılması,

 

- Gözaltında bulunan şüphelinin ifadesinde müdafi olarak görev alma,

 

- Savcılık aşamasında şüphelinin ifadesinde müdafi olarak görev alma,

 

- Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edilen şüphelinin duruşmasında müdafi olarak görev alma,

 

- Soruşturma dosyası geniş kapsamlı incelendikten sonra şüpheli hakkında lehte olan somut delillerin toplanması için dilekçe yazılması,

 

- Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu tutuklama kararına itiraz dilekçesinin yazılması, devamında ise tutukluluğa itiraz müesseselerin işletilmesi/tüketilmesi,

 

- Şüpheli hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianameye itiraz etme,

 

Bu aşamaların her biri kamu davası açılmadan önce kamu davasının temellerini oluşturduğundan büyük önem arz etmektedir. Bir inşaat için temel ne kadar önemli ise bir ceza davası için de soruşturma aşaması o kadar önemlidir. Unutulmamalıdır ki adalet mülkün temeli ise bu temel sarsılmaz olmalıdır.

 

Kamu davası açılması halinde ise duruşmaların takibinden, savunmanın verilmesinden ve tüm yargı yolların tüketilmesine kadar olan kısımda müdafilik görevine devam etmek sunduğumuz temel hizmet alanlarındandır.

İmar Hukuku & Kentsel Dönüşüm

Aşağıdaki durumlarda kentsel dönüşüm danışmanlığı almanız gerekir;

 

- Bina risk raporunun gerçeğe aykırı olarak alınmışsa,

 

- Binanızın güçlendirilme imkanı olmasına rağmen yıkımı yolunda, sizin rızanız hilafında kararlar alınmışsa,

 

- 2/3 arsa payı çoğunluğu sağlanmadan kararlar alınmışsa,

 

- Size veya bazı maliklere tebligatlar yapılmadan kararlar alınmışsa,

 

- Müteahhit firma 2/3 çoğunluk kararı olmadan seçilmişse,

 

- Kanuna aykırı olarak hissenizin satışı tehlikesi ile karşı karşıya kaldıysanız,

 

- Herhangi bir aşamada binanızın değerinin eksik tesbit edildiğini kanatindeyseniz,

 

- Kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm yapıldığı kanaatindeyseniz,

 

- Yeni yapıda hakkaniyetli dağıtım yapılmamışsa, şerefiyeniz olmasına rağmen şerefiyeniz verilmemişse veya diğer maliklere oranla eksik m2 almışsanız,

 

- Yeni binadaki konumunuz eski konumunuza oranla daha kötü hale gelmiş olmasına rağmen diğer malik veya maliklerin konumunda iyileşme var ise,

 

- Eski riskli binanızda arsa paylarının şerefiyelere ve m2 lere oranla doğru özgülenmemişse

Sağlık Hukuku

Bir tatil indirimi veya haftalık özel bir indirim mi sunuyorsunuz? Müşterilerinizi bu muhteşem fırsatla heyecanlandırmak için burada duyurun.Sağlık Hukuku konularında bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşabilir, aşağıda özetlenen konularda size hukuki danışmanlık ve destek hizmeti sunabiliriz:

 

• Tıbbi uyguluma hatasından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili hekimlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermek,

 

• Hukuki sorumlulukları dolayısıyla hekimlerin haklarında açılan hukuk davalarının takibi ve neticelendirilmesi,

 

• Cezai sorumlulukları dolayısıyla hekimlerin haklarında açılan ceza davalarının takibi ve neticelendirilmesi,

 

• Tıbbi uygulama hatasından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili sağlık personellerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermek,

 

• Hukuki sorumlulukları dolayısıyla sağlık personelleri hakkında açılan hukuk davalarının takibi ve neticelendirilmesi,

 

• Cezai sorumlulukları dolayısıyla sağlık personelleri hakkında açılan ceza davalarının takibi ve neticelendirilmesi,

 

• Hekimlerin veya sağlık personellerinin tıbbi uygulama hatası dolayısıyla hukuki sorumluluklarından doğan ödemek zorunda olduğu tazminatın zorunlu mesleki sigortasından karşılanması için ilgili sigorta şirketi ile sürecin yönetilmesi, takibi ve neticelendirmesi,

 

• Özel hastanelere bünyesinde çalışan sağlık personelleri veya hekimlerin hukuki ve cezai sorumlulukları dolayısıyla yöneltilmiş soruşturmaların ve kovuşturmaların yönetimi, takibi ve neticelendirilmesi,

 

• Hastaların maruz kaldığı tıbbi uygulama hataları dolayısıyla hekimlerin veya sağlık personellerinin hukuki veya cezai sorumluluğunu gerektiren hususlarda hukuki ve cezai soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, yönetilmesi ve neticelendirilmesi,

Aile Hukuku

Aile Hukuku alanında sayılabilecek başlıca ihtilaf ve davalar:

 

• Soybağı davaları

• Babalık davaları

• Evlat edinme

• Evlatlık ilişkisinin kaldırılması

• Velayet ilişkileri

• Çocukla kişisel ilişki kurulması

• Vesayet ilişkileri

• Yasal danışmanlık

• Aile içi şiddet

• Aile konutuna ilişkin uyuşmazlıklar

• Aile mallarının korunması

• Çocuğun mallarının korunması

• Evlenmeye izin (kısıtlılığa veya yaş küçüklüğüne dayalı)

• Evlenmenin butlanı

• Nafaka davaları

• Nişanın bozulması nedeniyle maddi manevi tazminat davaları

Vergi Hukuku

Aile Hukuku alanında sayılabilecek başlıca ihtilaf ve davalar:

 

• Soybağı davaları

• Babalık davaları

• Evlat edinme

• Evlatlık ilişkisinin kaldırılması

• Velayet ilişkileri

• Çocukla kişisel ilişki kurulması

• Vesayet ilişkileri

• Yasal danışmanlık

• Aile içi şiddet

• Aile konutuna ilişkin uyuşmazlıklar

• Aile mallarının korunması

• Çocuğun mallarının korunması

• Evlenmeye izin (kısıtlılığa veya yaş küçüklüğüne dayalı)

• Evlenmenin butlanı

• Nafaka davaları

• Nişanın bozulması nedeniyle maddi manevi tazminat davaları

image32

Bilişim Hukuku

Gelişen günümüz teknolojisiyle hızlı bir ilerleyişte olan bilişim sistemleri beraberinde bir hukuki düzenleme ihtiyacı da getirmiştir. Bu ihtiyaca cevaben ortaya çıkan bilişim hukuku, söz konusu alana ilişkin hukuki düzenlemeler getirmekle beraber bilişim suçlarına ilişkin olarak da cezai düzenlemeler içermektedir. Bilişim hukukunun temelini internet hukuku ve ifade özgürlüğü oluşturmaktadır. Özellikle günümüzde internet kullanımının artmasıyla bu alanda hak ihlallerinin arttığı gözlenmektedir.

 

Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği ortak olarak yayınladıkları bir raporda bilişim suçlarını 6 ana madde üzerinden değerlendirmiştir:

 

1-Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişimlere yetki olmadan ulaşım sağlama ve dinleme,

2-Bilgisayarları sabote etmek,

3-Bilgisayar aracılığı ile başkalarını dolandırmak,

4- Bilgisayarı kullanarak sahtekarlık yapmak,

5-Yasal açıdan korunan bir yazılımı, izin almadan deşifre etmek ve kullanmak,

6-Diğer suç unsurları ( Yasaların uygun bulmadığı yayınlar, pornografik yayınlar, hakaret içeren kötü paylaşımlar)

 

Uluslararası bu düzenlemelerin yanında yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da (243 vd. maddelerde) bilişim suçları düzenlenmiş bulunmaktadır.

  

• Bilişim hukuku alanında sunduğumuz hizmetler;

• Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi

• Bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarının çözümlenmesi

• Kayıt ve tescil işlemleri, lisanslama ve fikri mülkiyet haklarının korunması

• Elektronik sözleşmelerin hazırlanması

• Danışmanlık hizmeti

• İnternet yoluyla oluşan hak ihlallerinin takibi ve bu ihlallerin önlenmesi

• Bilişim suçlarına ilişkin yargılamada hukuki destek verilmesi

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku,  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen eşya statüsüne haiz olan şeyler ile kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır. Müvekkillerimize, taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki haklarının kurulması ve korunması noktasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

Bu hususta başlıca faaliyette bulunduğumuz hizmetlerimiz:

 

• Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması, El atmanın önlenmesi)

• İstihkak davası

• Menkul ve gayrimenkuller üzerinde paylı ve elbirliğiyle mülkiyet tesisi

• Sınırlı ayni hak tesis işlemleri

• Alım, önalım, satım sözleşmeleri

• Tapu tescil davaları

• Tapu sicili düzeltme işlem ve davaları

• İrtifak ve rehin haklarına dayanan davalar

• Ecrimisil davaları

• Kamulaştırmasız el atma davaları

• Ortaklığın giderilmesi davaları (İzale-i Şuyu)

• Sebepsiz zenginleşme davaları

• Kat mülkiyetinden kaynaklı davalar

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 

• Gayrimenkuller için satış sözleşmesinin kurulması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi

• Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde aracılık edilmesi

• Gayrimenkulün tapu incelemesi

• Gayrimenkulün hukuki durumunun araştırılması

• Kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi veya bu sözleşmelerden kaynaklı dava açılması ve takibi

• Tapu tescil davaları

• Satış vaadi sözleşmesine aykırılıktan dolayı açılan davalar

• Mülkiyet hakkına dayalı olarak istihkak ve müdahalenin meni davaları

• Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

• Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi

• İnşaat izni ve ruhsatlandırma için gerekli işlemler

• Kamulaştırmada idari makamlar nezdinde kamulaştırma işlemlerinin takibi

• Kamulaştırmasız el atma davaları

• İpotek tesisi ve takibi

• Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

İdare Hukuku

• Yürütmenin durdurulması

• İdari işlemin iptali

• Tam yargı davaları

• İdari sözleşmelerden doğan davalar

İş Hukuku

İş Hukuku alanında faaliyette bulunduğumuz hizmetler:

 

• İş sözleşmeleri

• İş sözleşmesinin feshi

• İşe iade davaları (feshe itiraz)

• Kıdem tazminatı davaları

• İhbar tazminatı davaları

• Hizmet tespiti davaları

• İş kazaları sebebiyle tazminat davaları

• Sendikal tazminat alacakları

• Ücret alacağı davaları

• Manevi tazminat davaları

• İşveren danışmanlığı

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında sözleşmesel ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Taraflar arasında sağlıklı bir hukuki ilişkinin kurulabilmesi için bu süreçte müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 

• Şirketler ve bireyler arasında sözleşme ilişkisini düzenlemek

• Tarafların hazırlanmış sözleşmeleri incelemek ve hukuki danışmanlıkta bulunmak

• Daha önceden kurulmuş olan sözleşmelerin denetimini yapmak ve tarafları bilgilendirmek

• Protokol düzenlenmesi

• Sözleşmenin ihlali halinde tazminat istemi ve cezai şart uygulanması

• Sözleşmenin usulüne uygun olarak feshedilmesi

• Satış sözleşmesi

• Kiraz sözleşmesi

• Hizmet sözleşmesi

• Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri

• Kefalet sözleşmesi

• Abonelik sözleşmeleri

• Bağışlama sözleşmeleri

image33

Sigorta Hukuku

• Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü

• Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması

• Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi

• Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat talebi

• Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi-manevi tazminat talebi

• Taşımacılık faaliyetlerinde meydana gelen kazalarda maddi-manevi tazminat talebi

Marka & Patent Hukuku

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı ayrı bir korumaya ihtiyaç duymaktadır. Türk Hukuk sisteminde markaların oluşturulması ve korunması Türk Patent Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Uluslararası alanda ise Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) ile diğer ülkelerin ulusal patent ofisleri nezdinde marka ve patent işlemleri yürütülmektedir.

 Marka ve Patent Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler:

 

• Marka ve patent vekilliği

• Marka ve patent tescil işlemleri

• Üçüncü kişilerin marka başvurularına karşı itiraz işlemleri ve yapılan itirazlara cevap verilmesi

• Marka koruma süresinin sona ermesi

• Lisans rekabet ihlallerini takip etmek

• Fikri mülkiyet anlaşmalarının (takibat, lisans, devir, franchising, distribütörlük anlaşmaları) müzakeresi

• Fikri mülkiyet anlaşmalarının hazırlanması,

• Fikri mülkiyet anlaşmalarının yorumlanması

• Fikri mülkiyet anlaşmalarının ifası

• Marka vekilliği

• Marka ve patentlerin devri

• Korsan, taklit ve kullanım araştırmaları

• Fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları

• Haksız rekabet davaları

Fikrî & Sınai Mülkiyet Hukuku

Kişilerin fikri çalışmaları hukuk alanında hem ekonomik bir malvarlığı olarak değerlendirilirken hem de kişilerin bu çalışmaları üzerinde manevi menfaatleri bulunduğunu kabul etmektedir. Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır.


Müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları, bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

• Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının korunması

• Bu hakların tecavüzüne yönelik hukuk ve ceza davaları

• Lisans, iş birliği, franchising ve joint venture sözleşmeleri

• Fikri hakların devri

• Telif haklarının ulusal ve uluslararası alanda tescili

• Türk Patent Enstitüsü ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde yapılacak işlemlerin yürütülmesi

• Korsan, taklit ve izinsiz kullanım hallerinin takibi